TURČIANSKI RACI | PLAVECKÝ KLUB MASTERS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
REKLAMNÍ PARTNERI

VL MEDIA SUNNY MARTIN VONS GYMWEBOVÉ STRÁNKY

MASTERS SWIMMING POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI PSK ŽILINA PLAVECKÝ VETERÁNSKY KLUB BRATISLAVA
GENERÁLNY PARTNER

ARENA-PRAHAHLAVNÝ PARTNER

Caffe del CaravaggioPARTNERI

VL MEDIA Autona Mišiak Model ŠportŠPORTOVÍ PARTNERI

VŠK UK ŠKP Košice ROYAL swimming club SWIMMPOWER PRAGUE AQUATICS NITRA PPK DUKLAKPMTV

KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS – TURČIANSKI VLCI

COMMUNITY SWIMMING MASTERS – TURCIANSKI WOLVES

 

občianske združenie

 

Čajkovského štvrť 3733/8, 038 61 Martin 8
Slovenská republika
Slovak Republic

 

IČO: 42433291
DIČ: 2120070513
Registrácia: MV SR – VVS/1-900/90-46069, vykonaná dňa 31.4.2015

 

Bankové spojenie

 

ČSOB a.s., IBAN: SK11 7500 0000 0040 2161 5192
Názov účtu: KPMTV
Pri zahraničných platbách:
BIC: CEKOSKBX

 

 

Upozornenie pre členov:
Pri klubových, či iných príspevkov na účet klubu, uvádzajte prosím vo variabilnom symbole
vaše klubové evidenčné číslo – je to číslo vášho klubového preukazu, ďalej v poznámke
uvádzajte svoje meno, priezvisko a účel platby. Ďakujeme.

 

 

Výbor

 

IMG_6029 1HAKEL Branislav
predseda – štatutár
+421 915 437184
brani.hakel@turcianskivlci.sk

 

ŠPORTOVEC ROKA 2014

Ocenenie za mimoriadne

športové výsledky dosiahnuté v plávaní

MESTO MARTIN, 20.3.2015

 

 

 

 

Kontrolná komisia

POLÁKOVÁ Ingrid, Ing.
+421 903 539263
mpolak@marticonet.sk

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI
TELEVÍZIA TURIEC TELEVÍZIA SEVERKA MY - TURČIANSKE NOVINY TURIEC ONLINE RÁDIO REBECA TURČIANSKY TELEGRAF VRÚTOČAN